ištikimybė                      

Mt 10, 17–22 „Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“

Mk 10, 1–12 „Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria“

Jėzus, iškeliavęs iš ten, atvyksta į Judėją ir Užjordanę. Ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. 
    Tada atėjo fariziejų, kurie, spęsdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. 
    Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“ 
    Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“. 
    Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“ 
    Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.


Santuokinė priesaika
Jaunasis sako: 

Aš VYRAS, imu tave, ŽMONA, savo žmona ir prisiekiu visada tau būti ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas.
Jaunoji sako:

Aš ŽMONA, imu tave, VYRE , savo vyru ir prisiekiu visada tau būti ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas.


Mes esame bendruomenė krikščionių vyrų ir moterų, kurie buvome sudarę bažnytinę santuoką, tačiau patyrėme skyrybas.
Laikydamiesi duotos amžinos priesaikos Dievui, mes ir toliau gyvename ištikimybėje savo sutuoktiniui.
Tai nelengvas kelias ir juo keliauti yra lengviau kartu, nei pavieniui. Mes vienas už kitą meldžiamės, susitinkame, bendraujame, vienas kitą stipriname, padedame ir nesijaučiame vieniši.
Susisiek su mumis. Nelik vienas!

Kontaktas:

santuokine@istikimybe.lt